Erez Foundation in the Media

גלישת עיוורים | 2011
כתבה בדובר צה״ל | 2010

לכתבה המלאה

כתבה בעיתון בית הלוחם, קנדה | 2012
הדרכת סקי נכי צה״ל | 2013
כתבה ב״ישראל היום״ | 2015
כתבה בתכנית עושים סדר | 2015
כתבה בתכנית עושים סדר | 2015
סרטון תדמית בעברית אודות פרוייקט סקי השלג| 2015
פעילות רכיבת אופני טנדם עיוורים למען נכי צה"ל| 2016
כתבה בנענע | 2010
כתבה בערוץ 7 | 2004
דרור קנדלשטיין – פצוע צה"ל מלחמת לבנון השנייה
ערוץ 2 - עופר ורפל ואייל ירמי בתכנית בוקר - רשת
כתבה ב״ידיעות אחרונות״ | 2015
כתבה בערוץ 2 | 2015
סרטון תדמית באנגלית אודות פרוייקט סקי השלג| 2015 
שיינא וספי גלישת סקי שלג רגל אחת - הר חרמון| 2016
אחייה קליין סקי שלג עיוורים| 2016
 Times Of Israel| 2016
The Times Of Israel| 2016